NGsolutions Sp.z o.o.

ul. Ś. Barbary 1

00 - 686  Warszawa

tel: 22 397 86 77

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. Ś. Barbary 1

00 - 686  Warszawa

tel: 22 397 86 77

NGsolutions Sp.z o.o.

ul. Ś. Barbary 1

00 - 686  Warszawa

tel: 22 397 86 77

Poznań: 61 642 28 22

Gdańsk: 58 743 63 10

Wrocław:71 716 01 88

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą fizyczną wyznaczoną przez firmę lub jednostkę organizacyjną do prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy. Outsourcing funkcji Administratora Bezpieczeństwa informacji (ABI) czy Administratora Systemów Informatycznych (ASI) to sprawdzona i akceptowana przez GIODO forma przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Pozwala na dokładne dopasowanie świadczonych usług do specyfiki i aktualnych potrzeb organizacji, jest rezultatem rachunku ekonomicznego. Powierzenie wyspecjalizowanym osobom świadczenia funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji pozwoli Państwu na oszczędność kosztów i czasu oraz prawidłowe wprowadzenie i przestrzeganie wymaganych ustawowo obowiązków, za które odpowiadać będzie zewnętrzny ABI. Oferta NGSolutions obejmuje usługę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) czyli zewnętrzną opiekę nad prawidłowym przetwarzaniem Danych Osobowych w organizacji z pełnym wsparciem merytorycznym ekspertów z dziedzin prawa, informatyki i zarządzania. Przede wszystkim pewność, że przetwarzane przez Ciebie dane osobowe są bezpieczne w profesjonalnych i doświadczonych rękach, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia odpowiedzialności prawnej za naruszenia ochrony danych osobowych. W praktyce oznacza to wsparcie zarówno prawne jak i informatyczne, które obejmuje :

 

 

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ODO - ABI - ASI - IODO  Warszawa (outsourcing ABI)

• Przeprowadzenie corocznego audytu praktycznego spełnienia przepisów o

 ochronie danych osobowych zakończonego sprawozdaniem;

 

• Bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych (np. przygotowywanie

 klauzul, regulaminów, aktualizacja dokumentacji itp.);

 

• Przeprowadzanie cyklicznych szkoleń;

 

• Bieżące monitorowanie wypełniania obowiązków prawnych dotyczących wprowadzenia i utrzymywania na wymaganym

prawem poziomie środków technicznych i organizacyjnych służących zabezpieczeniu danych osobowych;

 

• Kontakt z GIODO zarówno w kwestiach związanych z rejestracją zbiorów danych osobowych, skarg na administratora,

kontroli GIODO, czy w sytuacji wystąpienia incydentów;

 

• Regularne konsultacje realizowane w siedzibie Twojej firmy, podczas których omówione zostaną bieżące potrzeby w zakresie danych osobowych.

Nowa ustawa o ochrona danych osobowych

, która wymusza na przedsiębiorcy dostosowanie się do ustawy o ochronie danych osobowych, przez przygotowanie firmy do ustawy, która wymusza na firmie chronić dane osobowe. Ustawa nakłada na przedsiębiorstwo konkretne wymagania, np. Musi powołać, inspektor ochrony danych osobowych. Taki inspektor ochrony danych osobowych musi mieć również swojego zastępcę.

ASI Warszawa, administrator systemów informatycznych warszawa