Trendy w rozwoju aplikacji

AKTUALNOŚCI
Przyszłość aplikacji webowych i mobilnych

Rozwój aplikacji jest obecnie bardzo dynamiczny, przez co bardzo trudno jest określić kierunek i obszary, jakie zostaną objęte uwagą specjalistów. Nowo powstałe systemy są coraz bardziej złożone, a tym samym pomocne w codziennym życiu. Oto 6 nadchodzących trendów w rozwoju aplikacji mobilnych i webowych.


Przyszłość aplikacji webowych i mobilnych


Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe


Zarówno sztuczna inteligencja, jak i uczenie maszynowe są technologiami AI i ML. Ich integracja z aplikacjami webowymi oraz mobilnymi ma na celu poprawę doświadczeń użytkowników, oraz dostarczania spersonalizowanych treści i rekomendacji.


Internet rzeczy (IoT)


Wszystkie rodzaje aplikacji są coraz częściej wykorzystywane do kontrolowania i monitorowania urządzeń IoT, wskutek czego powstają nowe typy aplikacji, a platformy IoT rozwijają się w coraz szybszym tempie.


Przetwarzanie w chmurze


Chmury dają możliwość aplikacjom webowym i mobilnym zdalnego przechowywania i przetwarzanie danych, czego efektem jest większa skalowalność i mniejsze koszty rozwoju.


5G i przetwarzanie brzegowe


Sieć 5G, a także rozwój przetwarzania brzegowego umożliwia powstawanie nowych typów aplikacji mobilnych i webowych, które wymagają szybkiej łączności i małych opóźnień.


AR i VR


Obie technologie rzeczywistości rozszerzonej (AR) oraz rzeczywistości wirtualnej (VR) są integrowane z aplikacjami mobilnymi i webowymi. Zapewnia to wciągające wrażenia i nowe sposoby interakcji ze światem.


Jakich obszarów będzie dotyczył rozwój aplikacji?


Przewiduje się, że nowopowstałe aplikacje oraz obecnie już istniejące będą dotyczyły takich obszarów i kompetencji jak: aplikacje asystenckie w tym rozwój rozumienia próśb i poleceń użytkowników, a także odpowiadania na nie, dostarczania spersonalizowanych rekomendacji na podstawie wcześniejszych zachowań użytkownika, uczenia rozpoznawania i klasyfikowania obrazów oraz wypowiadanych słów, wykonywania analizy predykcyjnej, nauka przetwarzania języka naturalnego. Najwięcej aplikacji będzie rozwijało się w oparciu o sztuczną inteligencję.

Technologia Blockchain jest siłą napędową rozwoju nowych technologii w szczególności aplikacji i tokenów (NFT). Jego zdecentralizowany charakter umożliwia rozwój aplikacji webowych i mobilnych oraz odblokowanie zasobów cyfrowych, które mogą zastąpić tradycyjne systemy.

Z kolei technologia VR pozwala użytkownikom doświadczać wciągających, generowanych komputerowo środowisk. Służy do rozwoju aplikacji mobilnych i webowych, a także jest wdrażany do handlu elektronicznego na przykład salonów wystawowych lub demonstracji produktów oraz aplikacji edukacyjnych i szkoleniowych.

Portfele wirtualne inaczej nazywane cyfrowymi, chatboty oraz aplikacje wielkoformatowe to z pewnością również kierunki, które mogą obrać programiści.


Rozwój aplikacji nie tylko sprawia, że życie potencjalnego użytkownika jest łatwiejsze, ale również ich użytkowanie staje się dla ludzi coraz bardziej bezpieczne. Nie wiemy, co dokładnie przyniesie przyszłość, jednak na obecną chwilę nie musimy obawiać się szkodliwej działalności aplikacji. 

5/5 - (4 votes)