Ochrona danych osobowych RODO

Zobacz, kogo obecnie szukamy i pracuj z najlepszymi w swojej branży !

Usługi ngsolutions administracja serwerów

Czym jest RODO?

25 MAJA 2018 ROKU WESZŁA W ŻYCIE RODO (GDPR), CZYLI NOWE UNIJNE ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. ZMIANY, JAKIE DO TEGO CZASU MUSZĄ WPROWADZIĆ FIRMY W KRAJACH CZŁONKOWSKICH SĄ POWAŻNE, A W POWIETRZU WISI WIDMO WIELOMILIONOWYCH KAR.

Kogo dotyczy RODO?

Wszystkich firm przetwarzających dane osobowe.

Dlaczego unijne rozporządzenie nie zawiera żadnych konkretnych wytycznych, jak zabezpieczać dane osobowe?

Ustawodawca wyszedł z założenia, że wytyczne te musiałyby być inne dla każdej branży, a jeszcze szybciej mogłoby się okazać, że trzeba je na nowo dostosowywać do zmieniających się warunków.

Co z tego wynika dla Ciebie?

Od 25 maja 2018 musisz, drogi przedsiębiorco mieć gotowy system obrotu danymi osobowymi zgodny z niejasnymi wytycznymi sporządzonymi przez komisję europejską albo czekają cię srogie kary (do 20mln zł lub 4% obrotu).

Co możesz zrobić?

Bez paniki. Nasza firma jest w pełni przygotowana na rozwiązanie tego problemu. Nasz zespół IT przy wsparciu renomowanego partnera z wieloletnim doświadczeniem, przygotuje, a następnie wdroży system it w pełni zgodny z oczekiwaniami ustawodawcy. Jeśli powierzysz nam administrację swojego systemu IT w ramach programu RODOREADY będziesz miał pewność, że Twoja firma jest w pełni zabezpieczona przed zagrożeniami jakie sprawia wejście w życie ww. rozporządzenia.