Oszczędności w firmie na TAK! Wdrażaj outsourcing IT… i sprawdzaj jakie zyski przyniesie

Blog
Oszczędności w firmie na TAK! Wdrażaj outsourcing IT... i sprawdzaj jakie zyski przyniesie

Jest rok 2024 – doba cyfryzacji i dynamicznie rozwijających się technologii. Przedsiębiorstwa stają przed wyzwaniem zarządzania skomplikowaną infrastrukturą IT.

Wiele firm, zarówno małych, jak i dużych, decyduje się na outsourcing IT, czyli zlecanie zewnętrznym dostawcom usług związanych z technologiami informacyjnymi. Jakie korzyści może przynieść ta strategia?

Przyjrzyjmy się bliżej zaletom outsourcingu IT. Outsourcing IT może znacząco obniżyć koszty operacyjne firmy. Zatrudnianie, szkolenie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT jest kosztowne. Zlecając te zadania zewnętrznym firmom, przedsiębiorstwo unika konieczności inwestowania w rekrutację, szkolenia oraz wynagrodzenia pracowników. Koszty te są zastępowane stałą opłatą za usługi outsourcingowe, co pozwala lepiej przewidywać i kontrolować wydatki.

Oszczędzaj w firmie na zewnętrznych usługach – korzyści jakie płyną dla Twojego biznesu:

outsourcing IT
  • Redukcja kosztów zatrudnienia pracowników – brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników IT. Brak wysokich kosztów za umowy o pracę, urlopów i rozwiązywania „problemów” pracowników w firmie.
  • Oszczędności na wszystkim co musisz zapewnić pracownikowi – szkolenia, social firmowy czyli kawa, herbata czy też służbowe auto  – firmy outsourcingowe IT muszą inwestować we własny rozwój pracowników i wszystkie te koszty mają po swojej stronie.
  • Brak kosztów infrastruktury – utrzymanie i aktualizacja serwerów, sieci oraz całego  sprzętu i oprogramowania leżą w większości po stronie dostawcy usług.
  • Szybsze rozwiązywanie problemów: Eksperci zewnętrzni są w stanie szybko zdiagnozować i naprawić usterki poza standardowymi godzinami pracy firmy.
  • Wdrożenie nowych technologii: Specjaliści zewnętrzni mogą wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które zwiększą efektywność firmy.
  • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Twoi pracownicy mogą skupić się na działaniach, które przynoszą bezpośrednie korzyści firmie (inwestycja w bardziej dochodowe.
  • Lepsze zarządzanie zasobami: Zasoby ludzkie i finansowe mogą być lepiej wykorzystane w obszarach strategicznych.
  • Innowacyjność: Firmy mogą inwestować w rozwój innowacyjnych produktów i usług, zamiast w utrzymanie infrastruktury IT.

Korzystanie z usług outsourcingowych umożliwia dostęp do zespołu ekspertów z różnorodnymi umiejętnościami i doświadczeniem. Firmy outsourcingowe, np. taka jak nasza związana z IT, zatrudniają specjalistów w różnych dziedzinach. Pozwala to na skorzystanie z wiedzy i kompetencji zewnętrznej bez konieczności zatrudniania ich na pełen etat. Outsourcing IT pozwala firmom skupić się na swoich kluczowych kompetencjach i celach biznesowych. Zamiast tracić czas i zasoby na zarządzanie infrastrukturą IT, przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na rozwijaniu swoich produktów i usług.

Outsourcing IT zapewnia firmom większą elastyczność w zarządzaniu zasobami i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Firmy mogą łatwo dostosować zakres i skalę usług IT do aktualnych potrzeb bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów związanych z adaptacją wewnętrznych struktur.

Outsourcing IT to strategia, która może przynieść wiele korzyści finansowych i operacyjnych. Redukcja kosztów, dostęp do wysokiej klasy specjalistów, skupienie na kluczowych kompetencjach oraz zwiększenie elastyczności to tylko niektóre z zalet. Współczesne przedsiębiorstwa, które pragną pozostać konkurencyjne i efektywne, powinny rozważyć wdrożenie tej strategii funkcjonowania firmy, jako elementu swojej długoterminowej polityki rozwoju.

infrastruktura IT outsoursing

Czy Twoja firma jest już gotowa na oszczędności i zwiększenie efektywności dzięki outsourcingowi IT?

Czas podjąć decyzję i skorzystać z możliwości, jakie niesie za sobą ta innowacyjna strategia!

Porównanie kosztów obsługi IT na przykładzie firmy do 50 osób.

WEWNĘTRZNA OBSŁUGA IT
Umowa o pracę:

ZEWNĘTRZNA OBSŁUGA IT
Outsourcing IT:

7000 zł netto

9 784 zł brutto

5000 PLN netto

6 150 PLN brutto

5/5 - (4 votes)