Big Data w biznesie – jak bezpiecznie przechowywać dane firmy?

Bezpieczeństwo IT, informatyka w biznesie, porady informatyczne

Skala zastosowania technologii informacyjnych w dzisiejszym biznesie jest ogromna. Modele biznesowe wykorzystujące dokonania sektora IT odnotowują zmniejszone nakłady na zasoby i optymalizację pracy, a także wzrost ogólnego poziomu świadczonych przez siebie usług.

Bezpieczeństwo danychWobec znacznego wzrostu informatyzacji społeczeństwa, sama informacja jest dziś najważniejszym zasobem. Dane mogą zostać utracone z powodu awarii systemu, uszkodzenia przez wirusa komputerowego, usunięcia lub zmiany przez hakera. W większości organizacji informacja jest najważniejszym produktem, dlatego też zasługuje na należytą ostrożność przy zapewnieniu jej bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych to praktyka ochrony informacji cyfrowych przed nieautoryzowanym dostępem, uszkodzeniem lub kradzieżą przez cały cykl ich życia.

Zarządzanie w nowoczesnych organizacjach koncentruje się na zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa informacji, gdyż każde nadużycie stanowi duże zagrożenie. Dane są dziś absolutną podstawą biznesu. Dane mają kluczowe znaczenie dla charakterystyki, kalibracji, weryfikacji, walidacji i oceny modeli do przewidywania długoterminowej trwałości strukturalnej i wydajności materiałów w ekstremalnych środowiskach. Za pomocą dużych zbiorów danych firmy dążą do oferowania lepszej obsługi klienta, co może pomóc w zwiększeniu zysków. Większa jakość obsługi klienta to główny cel większości firm. Inne cele to lepszy marketing docelowy, redukcja kosztów i poprawa wydajności istniejących procesów.

Jak bezpiecznie przechowywać dane?Zbieranie danych umożliwia osobie lub organizacji udzielenie odpowiedzi na istotne pytania, ocenę wyników i przewidywanie przyszłych prawdopodobieństw i trendów. Nieautoryzowane użycie danych może skutkować częściowymi lub całkowitymi awariami systemu informatycznego, a także utratą ciągłości działania organizacji, stratami w sprawach biznesowych i minimalizacją zwrotu z inwestycji. Dlatego na znaczeniu wzrasta kwestia bezpiecznego przechowywania danych. Firmy korzystają z przetwarzania w chmurze, aby uzyskać dostęp do informacji w dowolnym miejscu za pomocą dowolnego zgodnego urządzenia. Zamiast przechowywać informacje na komputerze lub serwerze w biurze, przetwarzanie w chmurze przechowuje dane w Internecie.

Mówiąc najprościej, przetwarzanie w chmurze to dostarczanie usług obliczeniowych — w tym serwerów, pamięci masowej, baz danych, sieci, oprogramowania, analiz i inteligencji — przez Internet w celu zaoferowania szybszych innowacji, elastycznych zasobów i ekonomii skali. Ekonomia skali jest ważną koncepcją dla każdej firmy w każdej branży i reprezentuje oszczędność kosztów i przewagę konkurencyjną, jaką mają większe firmy nad mniejszymi. Przetwarzanie w chmurze to infrastruktura oprogramowania oparta na aplikacjach, która przechowuje dane na zdalnych serwerach, do których można uzyskać dostęp przez Internet. Zdecydowanym plusem tego rozwiązania jest to, że awarie sprzętu nie powodują utraty danych z powodu tworzenia kopii zapasowych w sieci.

Informacja (dane) może poprawić wewnętrzną wydajność i operacje w prawie każdym rodzaju działalności i w wielu różnych działach. Przetwarzanie w chmurze umożliwia firmom wirtualny dostęp do swoich informacji, tworząc elastyczny i globalny sposób dostępu do danych w dowolnym miejscu i czasie. Stał się bardzo popularny wśród firm, ponieważ oferuje znaczne oszczędności wraz z wysokim bezpieczeństwem, ogromną pojemnością i wieloma zarządzanymi usługami.

Oceń