Informatyzacja polskich przedsiębiorstw na 2024 – co nowego w IT dla firm?

AKTUALNOŚCI
usługi informatyczne warszawa

Dążąc do uzyskania przewagi konkurencyjnej Polski na 2024 i kolejne lata, niezbędne jest przejście od tradycyjnej gospodarki opartej na przemyśle do gospodarki opartej na wiedzy, koncentrując się na produkcji wysoko przetworzonych i zaawansowanych technologicznie produktów. Warto zrozumieć, że branża IT może stać się naszym nowym sektorem eksportowym. Wiele państw dąży do stania się gospodarką opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Jednym z głównych czynników hamujących ten proces praktycznie wszędzie jest system edukacji i niedobór programistów. Obecnie zapotrzebowanie na usługi IT w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ogromne. Większa konkurencyjność polskich firm powinna wynikać z innowacyjności, optymalizacji i automatyzacji procesów, a nie z niskich kosztów pracy czy dostępności surowców. Przyspieszenie rozwoju sektora MŚP jest możliwe, pod warunkiem skutecznego pokrycia braków w kompetencjach programistycznych oraz ciągłego promowania korzyści wynikających z informatyzacji wśród przedsiębiorców tradycyjnych branż.

 

 

Informatyzacja polskich przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich rozwój oznacza inwestowanie w ludzi, którzy mieliby je tworzyć

Wraz z postępem gospodarki, zdolność do posługiwania się technologią informatyczną i cyfrową staje się coraz bardziej niezbędna dla rozwoju biznesu. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej inwestują w usługi informatyczne warszawa, które wspierają ich działalność. Kompetencje cyfrowe, zarówno podstawowe, jak i zaawansowane, stanowią istotny element strategii rozwoju naszego kraju i mogą przyczynić się do naszej przewagi konkurencyjnej w regionie i Europie. Polska ma już solidne podstawy, gdyż nasi programiści są wysoko cenieni, co potwierdzają konkursy programistyczne oraz coroczne rankingi ekspertów w różnych dziedzinach. Posiadamy predyspozycje, aby stać się liderem w branży IT w Europie. Jednakże musimy przyjąć mentalność długotrwałego procesu, a nie krótkotrwałego sprintu. Rozwój kompetencji cyfrowych w społeczeństwie musi być trwałym procesem, który angażuje różne grupy interesariuszy. Nie ogranicza się to do pojedynczych działań, takich jak wyposażanie szkół w sprzęt komputerowy czy wprowadzanie podstaw nauki programowania. Wymaga to wizji oraz partnerstwa między nauką, rządem, społeczeństwem obywatelskim i biznesem. Warto podkreślić, że w procesie tym niezbędne jest szerokie zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw, nie tylko korporacji, które dostrzegają oczywistą potrzebę rozwoju cyfrowych kompetencji.

 

Jak dalej będzie rozwijać się technologia?

Rozwój specjalizacji ma wpływ na sektor edukacyjny. Niejedna firma informatyczna coraz mniej zwracają uwagę na certyfikaty i dyplomy, a bardziej skupiają się na posiadanych konkretnych umiejętności. Nauka dla samego uzyskania dyplomu traci na znaczeniu, a głównym celem staje się praktyczne opanowanie umiejętności, co prowadzi do przemiany instytucji edukacyjnych. Wzrost znaczenia praktycznych umiejętności i specjalistycznych kompetencji cyfrowych wpływa na kolejny trend, a mianowicie coraz więcej osób podejmuje decyzję o zmianie branży zawodowej lub dąży do uzupełnienia swojej wiedzy, aby sprostać wymaganiom swojego obecnego stanowiska. Chociaż osoby z wykształceniem programistycznym nie stanowią większości, to ze względu na procesy deindustrializacji i automatyzacji, coraz więcej osób szuka ucieczki przed rosnącym bezrobociem poprzez naukę programowania. W rezultacie umiejętność programowania staje się coraz bardziej powszechna.

Oceń