Internet of Things w przemyśle

AKTUALNOŚCI
IoT w przemyśle

Obecnie działanie przemysłu opiera się na coraz bardziej zaawansowanej i inteligentnej technologii. W efekcie stosowania ma ona zapewniać maksimum korzyści. Inteligentne urządzenia w połączeniu z systemami produkcji stanowią podstawę koncepcji internetu rzeczy (IoT – Internet of Things) oraz jej przemysłowej odmiany (IIoT – Industrial Internet of Things).

Internet of Things w przemyśle obejmuje wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia, linie i inne systemy produkcyjne i okołoprodukcyjne, których celem jest optymalizacja procesów produkcyjnych i efektywne zarządzanie nimi.


Korzyści wdrożenia IoT w przemyśle


Wzrost efektywności maszyn i urządzeń, a także większa wydajność całego zakładu produkcyjnego to główne korzyści, jakie można osiągnąć dzięki stosowaniu rozwiązań z obszaru przemysłowego internetu rzeczy. Ponadto przedsiębiorstwa, które wdrożyły już technologie u siebie zoptymalizowały niemal każdy proces, odnotowały poprawę komunikacji między ludźmi i maszynami oraz pomiędzy samymi maszynami, usprawniły wykrywanie potencjalnych usterek i błędów, skróciły czas przestojów, znacznie poprawiły jakość wytwarzanych elementów, zaoszczędzono nie tylko czas, ale również i pieniądze, zauważono w nich wzrost efektywności energetycznej, większe bezpieczeństwo procesowe, sprawniejszą obsługę/serwis w terenie, lepszą kontrolę nad obiektami, sprzętem i innymi zasobami produkcyjnymi.


Jak wygląda Industrial of things w praktyce?


Najlepszym przykładem zastosowania przemysłowego internetu rzeczy jest utrzymanie ruchu i konserwacja zapobiegawcza. Czujniki w maszynie dostarczają dane o parametrach pracy maszyny czy różnych wielkości fizycznych, które na bieżąco są analizowane. Pozwala to przewidzieć z dużą dokładnością ryzyko wystąpienia usterki. W przypadku pojawienia się ryzyka przestoju w wyniku awarii maszyny pracownicy działu utrzymania ruchu są automatycznie zawiadamiani. Mogą przeprowadzić odpowiednie prace serwisowe i zapobiec awarii, tym samym minimalizowane są koszty przestoju na produkcji, a także unika się konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.

Zebrane dane z czujników mogą być również wykorzystywane do optymalnego ustawienia parametrów różnych procesów. Pozwala to na zwiększenie wydajności procesu, utrzymania wysokiej jakości wyrobów i obniżenia kosztu produkcji, a także na eliminację zbędnych elementów w całym procesie.


Czy ta technologia jest w pełni bezpieczna?


Niestety największym zagrożeniem związanym z wykorzystaniem urządzeń opartych na nowoczesnych technologiach są nadal kwestie związane z bezpieczeństwem ich użytkowania. Pomimo prowadzenia prac i szukania rozwiązań wciąż zdarzają się sytuacje, że maszyny i urządzenia podłączone do sieci potrafią skorzystać z domyślnych haseł, nawet po wprowadzeniu ich do produkcji. Zachodzi tutaj również bardzo duże ryzyko kradzieży przesyłanych danych, które nie są w żaden sposób zabezpieczone. Potencjalny haker może wykorzystać dane z niezabezpieczonego urządzenia i dokonać ataku na inne zasoby sieciowe.


Internet rzeczy w przemyśle to bardzo rozwojowa i przyszłościowa dziedzina, nadal jednak trzeba pracować nad wzmocnieniem jej bezpieczeństwa, które obecnie jest jej najsłabszym punktem.

5/5 - (2 votes)